Uygulanan Testler ve Envarterler

Değerlendirmeler:

Psikolojik Değerlendirme (çocuk/ergen/yetişkin)
Zihinsel Değerlendirme (çocuk/ergen/yetişkin)
Gelişimsel Değerlendirme (çocuk)
Öğrenme Güçlükleri Değerlendirme Bataryası (çocuk/ergen)
Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryası

Uygulanan Test ve Envanterler

Rorschach Testi Uygulama ve Değerlendirme (Yetişkin) - Rorschach ve Projektif Testler Derneği
TAT Testi Uygulama ve Değerlendirme - Rorschach ve Projektif Testler Derneği
Rorschach ve CAT / TAT Testleri (Çocuk)
MMPI Kişilik Envanteri
WISC-R Çocuklar için Zeka Testi
Porteus Labirentleri Testi
Denver II Gelişim Tarama Envanteri
AGTE (Anakara Gelişim Tarama Envanteri)
Okuma-Yazma Becerisi Değerlendirme Testleri
Gesell Gelişim Figürleri Testİ
Bender Gestalt Görsel-Motor Algılama Testi
Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi,
Harris Lateralleşme Testi,
Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (GISD-A),
Saat Çizimi Testi,
Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Resim Çizme Testleri (Goodenough-Harris, Bir aile çiz…)
Cümle Tamamlama Testi (Beier)
Wechler Bellek Testi,
Stroop Test,
Wisconsin Kart Eşleme Testi,
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi,
İz Sürme Testi
Benton Yüz Tanıma Testi,
Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi,v Boston Adlandırma Testi
WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi,